Esiopetus

Esiopetus
Esiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa 6 – vuotiaiden ryhmissä ja haja-asutusalueella koulujen alkuopetuksen yhteydessä tai omana ryhmänä. Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun luku- ja loma-aikoja, päivittäisen toiminta-ajan ollessa 4 tuntia.

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 esiopetus päiväkodeissa

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 perusopetus

Pieksämäen koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus

Koulumatkakustannusten korvaushakemus syyslukukausi 2019

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2020

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Lakimuutostiedote huoltajille

Erityisruokavalioilmoitus ohje

Erityisruokavalio-ilmoitus lomake

Opetus
Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin (2014).

Lukuvuosi
Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun toiminta-aikoja ja se on kestoltaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa ja n. 4 tuntia päivässä.

Näytä tekstisisältö.

Esiopetusta järjestävät kunnalliset päiväkodit

Hiekanpään päiväkoti
Huvilakatu 27, 76100 Pieksämäki, puh. 044 088 2335

Kontiopuiston päiväkoti
Harjukatu 14, 76100 Pieksämäki, puh. 044 088 2324

Maaselän päiväkoti
Seunalantie 4, 76850 Naarajärvi, puh. 044 588 3834

Nenonpellon päiväkoti
Nenonpellontie 11, 76940 Nenonpelto, puh. 044 799 5395

Tahiniemen päiväkoti
Tahintie 36, 76100 Pieksämäki, puh. 044 588 2325

 

Ostopalvelut yksityisiltä päiväkodeilta:

Harjun-Hali
Niilontie 7, 76150 Pieksämäki, p. 044 034 8874 (sähköisessä hakemuksessa valitse Yksityinen päiväkoti ja Sylvin Syli + lisätietoihin kirjoita Harjun Hali)

Päiväkoti Villa Viikari
Pyhityntie 45, 76100 Pieksämäki, puh. 044 709 8743

Koulutoimen yksiköt:

Jäppilän kirkonkylän koulu
Kirkkotie 9 C, 77570 Jäppilä, koulun johtaja, puh. 044 588 3890

Virtasalmen kirkonkylän koulu
Koulutie 12, 77330 Virtasalmi, koulun johtaja, puh. 040 567 8544